run
Wystawiaj faktury od razu po wykonaniu zlecenia

Skrócenie obiegu dokumentów transportowych

Jedyną skuteczną metodą pozwalającą skrócić biznesowy cykl obiegu dokumentów transportowych - przyczyniając się tym samym do skrócenia oczekiwania na płatność jest przesyłanie zeskanowanych dokumentów zaraz po ich utworzeniu. Rozwiązanie to jest także krokiem do ograniczenia stosowania papierowych dokumentów w trosce o środowisko naturalne - upraszczając przy tym proces weryfikacji oraz archiwizacji.

Dokumenty dostępne od razu po ich otrzymaniu przez kierowcę

Dzięki systemowi GlobCargo listy przewozowe oraz dokumenty towarzyszące wykonywanemu transportowi są dostępne w aplikacji internetowej w formacie PDF zaraz po wykonaniu usługi transportowej i zeskanowaniu ich mobilnym skanerem przez kierowcę. Skany dokumentów automatycznie umieszczają się w aplikacji, by na ich podstawie można było już w chwilę po rozładunku wystawić fakturę za wykonaną usługę transportową i wysłać wraz z kompletem dokumentów na email zleceniodawcy.

Format PDF przesyłanych dokumentów jest akceptowany przez organy podatkowe jako spełniający rygorystyczne wymagania formalnoprawne, przewidziane dla faktur elektronicznych. Obowiązujące przepisy prawa, regulujące formę listu przewozowego, w pełni dopuszczają możliwość stosowania listu przewozowego w wersji elektronicznej. 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 Prawa przewozowego:

Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w art. 38. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.

Aby skorzystać z przyspieszenia płatności potrzebujesz:

  • sprzętu GlobCargo zainstalowanego w minimum jednym samochodzie, umożliwiającego skanowanie dokumentów i przesyłania ich do aplikacji
  • dostępu do aplikacji GlobCargo

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w konfiguratorze dobierając sprzęt i usługi do swoich potrzeb.

strony internetowe nebula.us