run
Powierz papierologię innym i zajmij się tym, co istotne

Problem

Właściciele małych firm transportowych po otrzymaniu od kierowców dokumentów (przeważnie na koniec tygodnia po przyjeździe na bazę) zmuszeni są siedzieć po nocach lub w weekendy, aby przyporządkować dokumenty do zawartych zleceń i jak najszybciej wystawić zleceniodawcom faktury za wykonane usługi.

W większych firmach, przy dużej ilości pojazdów, samemu nie jest się już w stanie zajmować kompletowaniem dokumentów i fakturowaniem bez wpływu na efektywność pracy taboru. Dlatego trzeba zatrudniać dodatkowe osoby, tworząc im kompletnie wyposażone stanowiska pracy, które nie zawsze są efektywnie wykorzystane przez cały tydzień.

Rozwiązanie

Dla przewoźników korzystających z aplikacji GlobCargo, którzy zdecydują się wyposażyć swoje samochody w nasz sprzęt umożliwiający mobilne skanowanie dokumentów oraz dostęp do internetu -  wprowadzamy unikatową na rynku usługę fakturowania usług transportowych wykonanych przez samochody przewoźnika.

Po podpisaniu umowy na fakturowanie usług, przewoźnikowi pozostaje już tylko skupienie się na pozyskiwaniu jak najlepszych ładunków na swój tabor i umieszczaniu ich w kalendarzu przewoźnika.

Pozostałą część „papierologii” przejmujemy na siebie odciążając przewoźnika od monotonnej pracy przy kompletowaniu dokumentów i wystawianiu faktur.

Fakturowanie w GlobCargo to:

  • stały kontakt z przydzielonymi kierowcami, aby mobilizować ich do jak najszybszego skanowania dokumentów po rozładunku;
  • na podstawie umieszczonych w aplikacji przez przewoźnika i kierowców dokumentów wystawiana jest faktura w aplikacji internetowej, aby przewoźnik zawsze miał wiedzę kiedy i jakie faktury są wystawiane w jego firmie;
  • faktura wraz z dokumentami transportowymi wysyłana jest pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru do zleceniodawcy i umieszczana jest w aplikacji;
  • oryginały dokumentów wraz z fakturą mogą być wysyłane pocztą tradycyjną (opcja dodatkowa).

Fakturzystki pracują pod nadzorem księgowych, by faktury spełniały wszystkie wymagania formalnoprawne oraz były zgodne z parametrami określonymi w zleceniach zawartych przez przewoźnika.

Faktury są wystawiane niezwłocznie po zeskanowaniu dokumentów transportowych przez kierowców i wysyłane na mail zleceniodawcy, co znacznie przyspiesza obieg dokumentów i skraca czas oczekiwania na płatność.

Aby skorzystać z usługi fakturowania potrzebujesz:

  • sprzętu GlobCargo zainstalowanego w minimum jednym samochodzie, umożliwiającego skanowanie dokumentów i przesyłanie ich do aplikacji
  • dostępu do aplikacji GlobCargo
  • zawarcia dodatkowej umowy na fakturowanie usług transportowych

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w konfiguratorze dobierając sprzęt i usługi do swoich potrzeb.

strony internetowe nebula.us